در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

آپارتمان نوساز ۱۲۰ متری شهرک اندیشه

آپارتمان نوساز ۱۲۰ متری شهرک اندیشه

کد ملک : 33
طبقه : اول.دوم.سوم.چهارم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1 خیابان دوم شرقی
مبلغ نقدی: 250میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 120
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام دی , ۱۳۹۵
3 بازدید

آپارتمان ۴۸ متری با آسانسور شهرک اندیشه

آپارتمان ۴۸ متری با آسانسور شهرک اندیشه

کد ملک : 32
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان نهم
مبلغ نقدی: 27میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۵
17 بازدید

آپارتمان ۵۴ متری ۲ خواب شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۴ متری ۲ خواب شهرک اندیشه

کد ملک : 31
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1 خیابان دوم غربی
مبلغ نقدی: 28 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام دی , ۱۳۹۵
29 بازدید

آپارتمان ۵۴ متری شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۴ متری شهرک اندیشه

کد ملک : 30
طبقه : اول
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1 خیابان دوم شرقی
مبلغ نقدی: 30 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام دی , ۱۳۹۵
20 بازدید

آپارتمان ۵۶متری شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۶متری شهرک اندیشه

کد ملک : 29
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 44میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام دی , ۱۳۹۵
20 بازدید

آپارتمان ۴۹ متری ۲ خواب شهرک اندیشه

آپارتمان ۴۹ متری ۲ خواب شهرک اندیشه

کد ملک : 27
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان دهم
مبلغ نقدی: 25میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام دی , ۱۳۹۵
19 بازدید