در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

آپارتمان ۴۰ متری اندیشه

آپارتمان ۴۰ متری اندیشه

کد ملک : 56
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 15میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۵
327 بازدید

آپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب اندیشه

آپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب اندیشه

کد ملک : 55
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 30 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۵
342 بازدید

آپارتمان ۷۴ متری اندیشه

آپارتمان ۷۴ متری اندیشه

کد ملک : 54
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی: 50 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 74
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
262 بازدید

اپارتمان ۵۰ متری در اندیشه

اپارتمان ۵۰ متری در اندیشه

کد ملک : 53
طبقه : 2
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 22 میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام بهمن , ۱۳۹۵
263 بازدید

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۰ متری شهرک اندیشه

کد ملک : 52
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 25میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
200 بازدید

آپارتمان ۶۱ متری شهرک اندیشه

آپارتمان ۶۱ متری شهرک اندیشه

کد ملک : 51
طبقه : اول
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 47 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۵
212 بازدید